Szukaj

Logowanie
Zapomniałeś hasła

Nie masz konta? Załóż sobie
Aktualności arrow Publikacje arrow Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
  • Polish
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia PDF Drukuj Email
18.04.2005.

Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
za okres od 4 maja 2000 do 30 kwietnia 2004.

Zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego zasoby przyrodnicze Polski muszą uczestniczyć w rozwoju gospodarczym jednoczącej się Europy. Z wielu powodów są one w zdecydowanie lepszym stanie niż w państwach wysoko rozwiniętych. Polska ma więc szansę, ucząc się na błędach popełnionych przez  sąsiadów, użytkować je tak aby z jednej strony stymulowały rozwój gospodarczy a z drugiej ulegały rehabilitacji i pomnażaniu. Racjonalne użytkowanie, przy konieczności przestrzegania prawa własności, wymaga jasnego podziału kompetencji i obowiązków między Państwo i struktury samorządowe. Obowiązkiem Państwa jest ochrona wszystkich występujących gatunków roślin i zwierząt i zapewnienie obywatelom nieograniczonego dostępu do dobrego powietrza, dobrej wody i stwarzanie możliwości rekreacji. Z tych też powodów w rękach Państwa, dysponującego najlepszą grupą dobrze płatnych profesjonalistów, powinny pozostać takie dziedziny jak Lasy Państwowe i Parki Narodowe obejmujące do 30% powierzchni kraju, gospodarka wodna zarządzana zlewniowo, oraz planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym i regionalnym. Gospodarka leśna musi ściśle współpracować z gospodarką wodną i  być podstawą dla działań o charakterze planistycznym. Pozostała działalność z zakresu ochrony środowiska winna być przekazana na szczebel samorządów uzbrojonych w finanse umożliwiające im działalność. Z tych też powodów należy jak najszybciej adoptować i wdrożyć w życie prawo państw wysoko rozwiniętych, szczególnie w zakresie utylizacji odpadów i oczyszczania ścieków, pamiętając aby nie zagubić filozofii dobrego prawa polskiego nastawionego na ochronę i efekt ekologiczny.

Każdy z obywateli winien mieć pełny dostęp do obiektywnych informacji o stanie środowiska, zarówno kraju jak i miejsca zamieszkania. Informacje taką może zapewnić tylko instytucja będąca poza wpływem jakiejkolwiek presji politycznej czy też gospodarczej. Z tego też powodu  należy odtworzyć samodzielność Państwowej Inspekcji Ochrony Źrodowiska i podporządkować ją podobnie jak Najwyższą Izbę Kontroli, Parlamentowi.

Realizacja zrównoważonego rozwoju wymaga wykwalifikowanej kadry, reprezentującej głęboką wiedzę, zarówno przyrodniczą jak i ekonomiczną, zajmującą odpowiednie stanowiska na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Wiedza przyrodnicza niezbędna jest do oceny zasobów przyrodniczych. Wiedza ekonomiczna natomiast do ich wyceny i zastosowania w rozwoju gospodarczym. Tylko wtedy, gdy potrafi się ocenić zasoby przyrodnicze, poprawnie je wycenić i wartość ich włączyć do rachunku ekonomicznego wszelkich inwestycji, można będzie tworzyć regionalne programy rozwoju gospodarczego, wykorzystujące walory przyrodnicze, kulturowe i ludzkie, pozwalające Polsce efektywnie konkurować z gospodarkami państw wysoko rozwiniętych. Stowarzyszenie zrzesza specjalistów z zakresu demografii, kultury, ekonomi, nauk przyrodniczych urbanistyki i architektury.  Nastawione jest ono na propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i tworzenie programów tego rozwoju na szczeblu regionalnym i państwowym.Zmieniony ( 18.04.2005. )
 
Created by: RedInfo Mambo, licencja GNU/GPL
copyright [c] 2005-2007 SNRZRP. Wszystkie prawa zastrzeżone.
[zamknij]